Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Sekcia voľne žijúcich zvierat

ZVLHZ na základe požiadaviek trhu zriadilo ďalšiu sekciu pre farmové chovy voľne žijúcich zvierat a ostatné voľne žijúce zvieratá. Tento segment nám priniesol trh a pozorujeme tu stále stúpajúcu tendenciu. Úloha farmového chovu má v prvom rade riešiť šľachtenie a produkciu zvierat, jatočné využitie zvierat a v neposlednom rade športové a iné využitie voľne žijúcich zvierat. K tomuto trendu sa musela prispôsobiť nie len súčasná legislatíva, ale musíme sa prispôsobiť aj my, veterinárni lekári. Požiadavka chovateľov farmových zvierat na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je opodstatnená a preto je opodstatnené združovanie veterinárnych lekárov. Nejedná sa len o výkon prevencie a terapie, ale aj imobilizácie a prepravy týchto zvierat. Veríme, že v tejto oblasti sú ešte veľké možnosti, ako pomôcť našim chovateľom odbornou činnosťou pri zabezpečovaní chovu.

Vedúci sekcie
MVDr. Ján Slopovský
slopovsky.dr@gmail.com
0903 235 877

MVDr. Ladislav Molnár PhD.
molnar1@stonline.sk
0908 477 082

MVDr. László Pleva
plevavet@plevavet.sk
0905 645 283Generálny partner ZVLHZ

msd