Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Kontakt

Prezident

MVDr. Radoslav Hanák
info@zvlhz.sk
0903121571

1. viceprezident

MVDr. Dezider Góra
dgora@stonline.sk
0905628290

2. viceprezident

MVDr. Ladislav Stodola
stodola@stonline.sk
0905252307

Člen prezídia

Prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD, DipECBHM
pavol.mudron@uvlf.sk           0915986901
MVDr. Arpád Csörgö 
csorgo.arpad@gmail.com      0905124234

Náhradník

MVDr. Ľubomír Král
krallubomir5@gmail.com

0905460980

Revízna komisia

Predseda

MVDr. Peter Lehocký

0918258980
Člen RK:

MVDr. Vladimír Flak

0905694631
MVDr. Miroslav Baran
0905270903
Náhradník
MVDr. Ján Slopovský
  • Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat
  • Kmeťkova 25 949 01 Nitra
  • IČO: 31965164
  • DIČ: 2021585203
  • účet IBAN:SK8075000000000202572533
  • BIC: CEKOSKBX ČSOB Nitra
  • E-mail: info@zvlhz.sk


Generálny partner ZVLHZ

msd