Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Kontakt

Prezident

Prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD, DipECBHM
pavol.mudron@uvlf.sk
0915986901

1. viceprezident

MVDr. Radoslav Hanák
info@zvlhz.sk
0903121571

2. viceprezident

MVDr. Ladislav Stodola
ladislavstodola22@gmail.com
0905252307

Člen prezídia

MVDr. Dezider Góra                                                              dgora@gora.sk                                                                                0905628290

MVDr. Adriana Majoroš Osová                                                            adriana.osova@gmail.com                                                             0907029893

Revízna komisia

MVDr. Peter Lehocký                                                                                       0918258980

MVDr. Miroslav Baran                                                                                     0905270903

  • Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat
  • Kmeťkova 25 949 01 Nitra
  • IČO: 31965164
  • DIČ: 2021585203
  • účet IBAN:SK8075000000000202572533
  • BIC: CEKOSKBX ČSOB Nitra
  • E-mail: info@zvlhz.sk


Generálny partner ZVLHZ

msd