Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Kontakt

Prezident

MVDr. Dezider Góra
dgora@stonline.sk
0905628290

1. viceprezident

MVDr. Ladislav Stodola
stodola@stonline.sk
0905252307

2. viceprezident

Prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD, Dipl. ECBHM
mudron@uvm.sk
0915986901

Člen prezídia

MVDr Vladimír Flak
0905694631
MVDr. Karol Digo
0905328844

Revízna komisia

Predseda

MVDr Peter Lehocký
0918258980

Člen RK:

MVDr. Andrej Lucinkiewicz
0905218655

MVDr. Radoslav Hanák
0903121571
mvdrhanak@gmail.com

  • Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat
  • Kmeťkova 25 949 01 Nitra
  • IČO: 31965164
  • DIČ: 2021585203
  • účet IBAN:SK8075000000000202572533
  • BIC: CEKOSKBX ČSOB Nitra
  • E-mail: info@zvlhz.sk


Generálny partner ZVLHZ

msd