Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Prečo sa stať členom ZVLHZ?

  • Členom ZVLHZ by sa mal stať veterinárny lekár, ktorý pracuje v praxi hospodárskych zvierat a chce mať najnovšie informácie z odbornej oblasti ale aj z oblasti legislatívy, chovu a výživy HZ
  • Každý člen ZVLHZ má možnosť získať na každú akciu organizovanú ZVLHZ, zľavu v rozsahu 20-30% z vložného
  • Každý člen sa môže bezplatne zúčastniť na športovom podujatí v rámci akcie ŠOS, ktoré sa pravidelne organizuje v mesiaci máj
  • Každý člen dostáva na konci každého roku okrem informácii a iných benefitov aj praktický darček
  • Členské na rok je iba 30.-€ ročne a je platné od 1.1. – 31.12. príslušného roku. V prípade že sa člen ZVLHZ zúčastní všetkých akcií organizované ZVLHZ, členské sa mu formou zníženého vložného v priebehu roka vráti
  • Na každej akcií organizované ZVLHZ budú mať všetci účastníci možnosť objednávať produkty farmaceutických firiem za zvýhodnenú a akciovú cenu
  • Na každej akcií sú diskusné fóra, na ktorých si veterinárni lekári môžu vymeniť skúsenosti navzájom, ale aj s lektormi a chovateľmi

ZVLHZ členske 2024

 

Prihláška za člena ZVLHZGenerálny partner ZVLHZ

msd