Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Sekcia ošípaných

Sekcia ošípaných pri Združení veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat vznikla z dôvodu potrieb praxe užšej špecializácie pre chov a choroby ošípaných. Aj keď sa stavy ošípaných na Slovensku v posledných rokoch výrazne znížil, počet, ktorý zostal, sa koncentruje do väčších celkov a spôsobil, že v tomto segmente zostalo pracovať málo špecializovaných terénnych veterinárnych lekárov. Len pre informáciu v roku 1989 sa chovalo na Slovensku 2 708 481 ošípaných z toho 181 812 prasníc ale do roku 2014 sa stavy znížili na 629 539 ošípaných z toho 40 220 prasníc.

Je len logické, že z toho dôvodu je aj menší záujem o ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti. ZVLHZ ale má snahu zabezpečiť aj pre túto menšiu skupinu veterinárnych lekárov prístup k najnovším informáciám o zdravotnej a nákazovej situácii na Slovensku a vo svete a aj formou edukácie informovať o najnovších postupoch pri terapii rôznych ochorení a tlmení nákaz v chovoch ošípaných. V tejto súvislosti spolupracujeme so špecializovanými klubmi, univerzitami, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, chovateľskými zväzmi a ministerstvom pôdohospodárstva, aby sme sprostredkovali kompletné informácie na zabezpečenie zdravia ošípaných v našich chovoch a zabezpečili tak aj kvalitné a nezávadné produkty z bravčového mäsa pre obyvateľstvo.

Vedúci sekcie

MVDr. Csörgő Árpád
csorgo.arpad@gmail.com
0905 124 234


MVDr. Dezider Góra
dgora@stonline.sk
0905 628 290Generálny partner ZVLHZ

msd