Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Sekcia hovädzieho dobytka

Sekcia hovädzieho dobytka pri Združení veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat, vznikla na základe potreby praxe užšie sa špecializovať na tento druh zvierat. Stavy hovädzieho dobytka sa za posledné obdobie znížili, ale v praxi hovädzieho dobytka pracuje v súčasnosti najviac veterinárnych lekárov, ktorí vykonávajú prax v segmente hospodárskych zvierat. Keď v roku 1989 bolo na Slovensku 1 622 512 HD z toho 558 857 kráv v roku 2014 bolo na Slovensku už iba 463 493 HD z toho 201 147 kráv.

Aj keď veterinárni lekári z tejto oblasti majú možnosť získať odborné informácie z rôznych zdrojov, ZVLHZ má snahu zabezpečiť pre veterinárnych lekárov najnovšie informácie o nákazovej situácií na Slovensku a vo svete. Zároveň chceme informovať hlavne formou edukácie o najnovších postupoch pri terapií rôznych ochorení a hlavne pri ozdravovaní chovov od nákaz prenosných na iné zvieratá a ľudí. V tejto sekcií nakoľko je to najväčšia sekcia, budeme organizovať najviac akcií a budeme spolupracovať s našimi ale hlavne so zahraničnými lektormi.

To je tá správna cesta, ak chceme zabezpečovať profesionálne služby pre našich klientov – chovateľov a zároveň zabezpečovať zdravotne nezávadné potraviny. V tejto súvislosti spolupracujeme hlavne so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, univerzitami, chovateľskými zväzmi, ministerstvom pôdohospodárstva a farmaceutickými firmami.

Vedúci sekcie
Prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD, Dipl. ECBHM
mudron@uvm.sk
0915986901


MVDr. Ladislav Stodola
stodola@stonline.sk
0905252307

MVDr. Radoslav Hanák
mvdrhanak@gmail.com
0903121571Generálny partner ZVLHZ

msd