Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Najbližšie podujatia

There are no upcoming udalosti at this time.

Nezmeškajte novinky

Hlavné ciele ZVLHZ

  1. Podporovať a informovať odbornú verejnosť o činnosti veterinárskych lekárov v oblasti praxe hospodárskych zvierat, zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie a výskum v tejto oblasti v spolupráci s KVL, ŠVS SR, UVL a pod.
  2. Pomoc veterinárnym lekárom, vzájomná komunikácia, odovzdávanie si skúseností v odbornej oblasti, zviditeľnenie a snaha o spoločenské ocenenie.
  3. Spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami veterinárnych lekárov na Slovensku.
  4. Nadväzovať kontakty a spolupracovať so zahraničnými národnými i medzinárodnými asociáciami podobného zamerania.
  5. Zabezpečiť informovanosť členov, organizovať špecializované sympóziá a semináre.
  6. Odborné podujatia by mali plniť aj funkciu spoločenskú, pomoc pri právnych a ekonomických otázkach.


Generálny partner ZVLHZ

msd