Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Najbližšie podujatia

 1. sheeps-group-1494240-1280x960

  Seminár chov a choroby oviec a kôz

  14 februára - 12:00 - 15 februára - 18:45
 2. piglet-1639587_640

  Seminár – Chov a Choroby ošípaných – Deň Dušana Podmanického, Csc.

  13 apríla - 8:00 - 17:00

Nezmeškajte novinky

Hlavné ciele ZVLHZ

 1. Podporovať a informovať odbornú verejnosť o činnosti veterinárskych lekárov v oblasti praxe hospodárskych zvierat, zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie a výskum v tejto oblasti v spolupráci s KVL, ŠVS SR, UVL a pod.
 2. Pomoc veterinárnym lekárom, vzájomná komunikácia, odovzdávanie si skúseností v odbornej oblasti, zviditeľnenie a snaha o spoločenské ocenenie.
 3. Spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami veterinárnych lekárov na Slovensku.
 4. Nadväzovať kontakty a spolupracovať so zahraničnými národnými i medzinárodnými asociáciami podobného zamerania.
 5. Zabezpečiť informovanosť členov, organizovať špecializované sympóziá a semináre.
 6. Odborné podujatia by mali plniť aj funkciu spoločenskú, pomoc pri právnych a ekonomických otázkach.


Generálny partner ZVLHZ

msd