Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Najbližšie podujatia

 1. cows-1386869-1279x851__1450785356_5.178.50.202

  Svetový bujatrický kongres – WBC

  júl 3 @ 0:00 - júl 8 @ 0:00
 2. goats-3-1522479-1279x852

  Kongres veterinárnych asociácií /Bujatricko – Hipiatricky kongres/

  september 30 @ 0:00 - október 1 @ 0:00

Nezmeškajte novinky

Hlavné ciele ZVLHZ

 1. Podporovať a informovať odbornú verejnosť o činnosti veterinárskych lekárov v oblasti praxe hospodárskych zvierat, zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie a výskum v tejto oblasti v spolupráci s KVL, ŠVS SR, UVL a pod.
 2. Pomoc veterinárnym lekárom, vzájomná komunikácia, odovzdávanie si skúseností v odbornej oblasti, zviditeľnenie a snaha o spoločenské ocenenie.
 3. Spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami veterinárnych lekárov na Slovensku.
 4. Nadväzovať kontakty a spolupracovať so zahraničnými národnými i medzinárodnými asociáciami podobného zamerania.
 5. Zabezpečiť informovanosť členov, organizovať špecializované sympóziá a semináre.
 6. Odborné podujatia by mali plniť aj funkciu spoločenskú, pomoc pri právnych a ekonomických otázkach.


Generálny partner ZVLHZ

msd