Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Záznam webinár ovce 2022 – 24.3.2022 MVDr. Zuzana Besson

Záznam webináru  Riešenie abortov v chove malých prežúvavcov. Problémy v záujmových chovoch lám a alpák – seminár ZVLHZ“

Lektor : MVDr. Zuzana Besson

Moderuje: MVDr. Radoslav Hanák

Pozrieť na YOUTUBE:

Záznam webináru  Riešenie abortov v chove malých prežúvavcov. Problémy v záujmových chovoch lám a alpák – seminár ZVLHZ“

Pozrieť prezentácie z webináru:

ABORTY OVCE

ALPAKY

Prezentácia alpaky 2022

Prezentácia abory u oviec 2022
Generálny partner ZVLHZ

msd