Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Sekcia včiel

Sekcia včiel pri ZVLHZ je jedná z najmenších odborov a vznikla na základe požiadavky trhu, kedy v poslednom období začal narastať záujem o tieto hospodárske zvieratka, hlavne u mladých chovateľov. Pred rokom 1989 nebol obmedzovaný chov včiel a nedotkol sa ho ani režim znárodňovania. Chov včiel sa prevádzkoval ako hobby, ale stavy boli vysoké čo malo aj pozitívny dopad na poľnohospodárstvo a ponuku medu. V roku 1989 bolo na Slovensku ak sú štatistické údaje správne 474 298 včelstiev a v roku 2014 už iba 273 302 včelstiev.

Zameranie veterinárnych lekárov na tento špecifický odbor je z dôvodu požiadavky sa vzdelávať v chove a chorobách včiel, ale aj z dôvodu liekovej politiky a zabezpečenia zdravotne nezávadného včelieho produktu – medu. To je dôvod združovať veterinárnych lekárov v tejto sekcií, ktorí majú záujem o ďalšiu edukáciu a výmenu skúsenosti ktoré prenesú do praxe chovateľom.

Vedúci sekcie
MVDr. Elemír Žoldoš
zoldos@mail.t-com.sk
0905 443 500

MVDr. Martin Staroň
staron.martin@stonline.sk
0949 478 618

MVDr. Ľubomír Novotný
novolubo@orangemail.com
0905 542 109Generálny partner ZVLHZ

msd