Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Sekcia oviec a kôz

Sekcia oviec a kôz pri Združení veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat vznikla na základe potreby praxe, užšie sa špecializovať na tento druh zvierat. Stavy oviec a kôz na Slovensku zaznamenali za posledné obdobie asi najmenší pokles. Je to dané aj tradíciou ovčiarstva a vhodnými podmienkami chovu na našom území. Preto v tomto odvetví pracuje ešte dostatočné množstvo veterinárnych lekárov. Keď v roku 1989 bolo na Slovensku 600 426 oviec v roku 2014 to bolo už iba 377 425 oviec.Aj keď veterinárni lekári aj z tejto oblasti majú možnosť získať odborné informácie z rôznych zdrojov, ZVLHZ má snahu zabezpečiť pre veterinárnych lekárov najnovšie informácie o nákazovej situácií a najnovších postupoch pri terapií rôznych ochorení a hlavne pri ozdravovaní chovov od nákaz . Využitím domácich aj zahraničných lektorov a vzájomnou komunikáciou navzájom, vieme poskytovať požadované služby na patričnej úrovni a odbornosti.

V tejto sekcií sa snažíme spolupracovať so ŠVPS, Zväzom chovateľov oviec a kôz, UVLF v Košiciach ale aj SAV a inými organizáciami.
ZVLHZ má aj v tejto sekcií eminentný záujem o edukáciu, čoho dôkazom je už 15 ročná tradícia organizovania samostatnej odbornej akcie zameranej na ovce a kozy, ktorá sa uskutočňuje začiatkom každého roku v oblasti Liptova a Gemera.

Vedúci sekcie
MVDr. Zuzana Besson
agrisvet@ymail.com
0911 267 161MVDr. Vladimír Majer
majerv@slovanet.sk
0903 438 479MVDr. Rafaelová Petra
petra.raf@gmail.com
0908 206 113


Generálny partner ZVLHZ

msd