Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat
cow-2-1232049-1279x914__1450784739_5.178.50.202

Hlavné ciele ZVLHZ

Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat (ďalej len „ZVLHZ“) je občianske združenie združujúce veterinárnych lekárov ktorý sa odborne venujú hospodárskym zvieratám území Slovenskej republiky.

Hlavné ciele ZVLHZ:

  • Podporovať a informovať odbornú verejnosť o činnosti veterinárskych lekárov v oblasti praxe hospodárskych zvierat, zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie a výskum v tejto oblasti v spolupráci s KVL, ŠVS SR, UVL a pod.
  • Pomoc veterinárnym lekárom, vzájomná komunikácia, odovzdávanie si skúseností v odbornej oblasti, zviditeľnenie a snaha o spoločenské ocenenie.
  • Spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami veterinárnych lekárov na Slovensku.
  • Nadväzovať kontakty a spolupracovať so zahraničnými národnými i medzinárodnými asociáciami podobného zamerania.
  • Zabezpečiť informovanosť členov, organizovať špecializované sympóziá a semináre.
  • Odborné podujatia by mali plniť aj funkciu spoločenskú, pomoc pri právnych a ekonomických otázkach.Generálny partner ZVLHZ

msd