Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat
Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Plenárna schôdza 2020

24. novembra 2020 - 8:00 - 15. decembra 2020 - 17:00

kupele-sliac-liecebny-dom-palace-spolocenska-dvorana-w2-459-83e143ef-88d8-40ee-8600-0021127e0581

     Vážené kolegyne a kolegovia,

v týchto dňoch sa vám dostáva do rúk každoročný pozdrav , plán akcií združenia a  mimoriadne i pozvánka na plenárnu schôdzu, ktorá sa nemohla uskutočniť v rámci podujatia Farm animals 2020.

Ako je uvedené v texte pod programom plenárnej schôdze, sme nútení aktívne reagovať na zmenené podmienky epidemiologických opatrení. Žiaľ ani v termíne uvedenom na pozvánke – 28.11.2020 v rámci snemu KVL SR – nie je v našich silách zabezpečiť plenárnu schôdzu. Stanovy ZVLHZ striktne nariaďujú konanie plenárnej schôdze aspoň 1 krát za rok. V dobe schvaľovania stanov zakladatelia  ZVLHZ nemohli počítať s takouto bezprecedentnou situáciou, v akej sa momentálne nachádzame.

S ohľadom na okolnosti sme nútený hľadať neštandardné riešenia tejto situácie. Preto vás chceme touto cestou oboznámiť s návrhom uznesenia plenárnej schôdze.

Príloha

V prípade vašich pripomienok, návrhov, príspevkov do diskusie vás chceme touto cestou požiadať o ich zaslanie elektronicky na emailovú adresu info@zvlhz.sk do 15.12.2020. Všetky vaše návrhy budú zapracované do uznesenia a zaslané poštou v priebehu januára 2021.

Akonáhle nám situácia dovolí bude vyhlásený nový termín plenárnej schôdze, kde sa budú prednostne prejednávať podnety od vás zaznamenané v uznesení. Jedným z bodov okrem volieb  do orgánov ZVLHZ, bede doplnenie stanov o možnosť korešpondečneho hlasovania( poštou resp. elektronicky.)

Informácia o podmienkach pri elektronickom hlasovaní: ten kto nezašle pripomienky do termínu 15.12.2020 bude vyhodnotený že hlasuje za uznesenia plenárnej schôdze.

Ďakujeme za vašu lojalitu a podporu v roku 2020 a zároveň vás chceme aj touto cestou požiadať o podporu pre združenie v roku 2021.

 Za prezídium ZVLH

MVDr. Radoslav  Hanák

MVDr. Dezider Góra

MVDr. Ladislav Stodola

     Za revíznu komisiu 

MVDr. Peter Lehocký

Podrobnosti

Začiatok:
24. novembra 2020 - 8:00
Koniec:
15. decembra 2020 - 17:00


Generálny partner ZVLHZ

msd